محصولات

حسابداری جامع بارکد

 

سیستم حسابداری 4 و 5 و 6 سطحی

امکان ثبت ویرایش سر فصل های حسابداری در نسخه های 4 و 5 و 6 سطحی به تفکیک گروه کل ، معین ، تفضیلی شناور ، مراکز هزینه و پروژه ها

ثبت اسناد حسابداری به صورت با جزء و بدون جزء در وضعیت دائم و موقت و تخصیص شماره سند و عطف

صدور اتوماتیک اسناد افتتاحیه و اختتامیه و انتقال کد و مانده حساب ها و کالا ها به دوره بعد

امکان درج یک سند جدید در میان اسناد صادر شده و مرتب نمودن اسناد براساس تاریخ

امکان کپی محتوای چند سند حسابداری در یک سند جدید

تجمیع اسناد حسابداری و گزارش های تجمیع ( و تجمیع اسناد از شعب شرکت )

جستجوی اسناد مورد نظر از طریق تاریخ ، شرح ، کد حساب ، مبلغ ، نوع سند و سایر مشخصات

گزارش دفاتر و ترازها در سطوح کل ، معین ، تفضیلی های شناور و مراکز هزینه و پروژه ها

صورت های مالی اساسی ( مانند تراز نامه ،  سود و زیان )

گزارش های پیشرفته مدیریتی ، تحلیل حساب ها ، مقایسه آماری و نمودارها در دوره های مختلف

ارسال گزارش ها در محیط WEB  ، WORD  ، EXCEL

ارتباط با سایر نرم افزارهای سورن ( حقوق و دستمزد ، نقدینگی ، انبارداری ، خرید و فروش و ...)

سیستم دریافت و پرداخت ( نقدینگی ) :

طبقه بندی و مدیریت بانک ها ، صندوق ها ، تنخواه گردان ها ، POS ها و سایر منابع نقدینگی

انجام عملیات دریافت و پرداخت ساده و مرکب به صورت نقدی و چک به همراه ثبت مشخصات کامل ( تاریخ سررسید ، شماره چک ، کد طرف حساب ، شماره قبض )

تهیه مغایرت بانکی

انجام کلیه عملیات بانکی مربوط به چک ( وصول، برگشتی ، خرج کردن ، در جریان وصول ، تضمینی )

گزارش و جستجو بر روی کلیه اطلاعات ثبت شده در عملیات دریافت و پرداخت

ایجاد دسته چک جهت بانک های متعدد و چاپ چک

اخطار سررسید چک های دریافتنی و پرداختنی روز

صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مربوط به عملیات چک های دریافتنی و پرداختنی

انبارداری ، خرید و فروش :

ایجاد انبارهای مختلف و ثبت عملیات ورود و خروج به تفکیک هر انبار و روش های قیمت گذاری

ایجاد کدینگ کالا با اطلاعات متنوع شناسایی مانند : موجودی ابتدای دوره ، گروه کالا ، کد فنی و ...

ثبت بارکد کالا و اتصال به دستگاه بارکد خوان

کنترل موجودی تعدادی انبار و ریالی انبار و ثبت میزان سفارش و حداقل و حداکثر موجودی

صدور انواع فاکتور خرید و فروش ، مرجوعی ، پیش فاکتور ، امانی ، ضایعات ، درخواست خرید و...

صدور انواع رسید و حواله های انبار جهت عملیات خرید و فروش ، مصرف در واحدهای مختلف و پروژه ها  و مراکز هزینه ، انتقال بین انبارها ، رسید محصول و حواله مواد اولیه و مرجوعی ها

ثبت بازاریاب ها و هزینه های مختلف بر روی فاکتورها مانند: هزینه حمل ، تخفیفات و ارزش افزوده

گزارش کاردکس تعدادی و ریالی کالا به تفکیک انبارها و پروژه ها

سقف اعتبار خریداران و تعریف 4 قیمت فروش

صدور اسناد حسابداری اتوماتیک در دو حالت دائمی و ادواری در سیستم حسابداری