محصولات

حسابداری بیمه

مشخصات نرم افزار بیمه سورن

1. مدیریت مالی بیمه نامه و الحاقیه و ثبت اطلاعات بیمه گزار

●  وصولی های حق بیمه (چک، فیش، نقد) و صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک

●  ثبت بیمه نامه ها و تعیین نوع سند (بیمه، الحاقیه اضافی، الحاقیه برگشتی) و تعیین مدت اعتبار بیمه نامه

●  محاسبه خودکار ارزش افزوده هر بیمه نامه

●  تعریف شرکت های متعدد بیمه گر اصلی

● انواع بیمه و انتساب به سرفصل حسابداری

● یک دریافت برای چندین بیمه نامه و بیمه گزار

● چندین دریافت برای یک بیمه نامه

●  عملیات چک های بیمه گزار و نمایندگی و صدور سند اتوماتیک

● گزارش بیمه نامه های منقضی شده و سررسید اقساط و چک ها بر اساس : محدوده تاریخی و  بیمه شده انتخابی

● گزارش بیمه نامه ها به تفکیک: نوع بیمه، شماره بیمه نامه، شماره الحاقیه، تاریخ صدور، تاریخ شروع اعتبار، تاریخ انقضاء، بیمه شده، بازاریاب، شرکت بیمه گر 

● صورتحساب بیمه شده به تفکیک : کد حساب بیمه شده، سرگروه بیمه شده طبق محدوده تاریخی یا محدوده سند مورد نیاز

● ثبت مشخصات بیمه گزار و معرف و ایجاد سرفصل حسابداری

● امکان گروه بندی بیمه گزاران و تعیین سرگروه

2. مدیریت ارسال پیامک

● ارسال پیامک مانده حساب به بیمه گزاران

● ارسال پیامک اخطار تاریخ انقضاء بیمه نامه

● ارسال پیامک های مناسبتی (تبریک و...)

3. قسط بندی بیمه نامه

● صدور اتوماتیک اقساط و محاسبه سود دیرکرد اقساط

● صدور دفترچه اقساط بیمه نامه

● مدیریت مالی اقساط بیمه نامه ها و صدور سند حسابداری وصول اقساط

4. مشخصات و گزارش های بازاریاب

● ثبت مشخصات بازاریاب با درصد بازاریابی مشخص و ایجاد و انتساب سرفصل حسابداری   

● گزارش بیمه نامه ها و الحاقیه های بازاریاب

● پرداختی های بازاریابی (چک، فیش، نقد)

5. حسابداری نمایندگی بیمه

● امکان تعریف بانک ها و صندوق های متعدد

● امکان تعریف سرفصل حسابداری مورد نیاز نمایندگی مانند : درآمدها و هزینه ها (هزینه حقوق پرسنل، هزینه اجاره، هزینه بازاریابی و هزینه کنتور و ...)

● تعرفه های اضافات (مالیات، عوارض و ...) و تعرفه های کسورات (تخفیفات و...)

● صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک در نرم افزار

● ثبت کلیه عملیات های دریافت و پرداخت مالی اعم از هزینه های پرداختی و درآمدهای وصولی

● تهیه گزارشات مالی بر اساس اسناد صادر شده (تراز نامه، سود وزیان، دفاتر حسابداری، گزارش بدهکاران – بستانکاران، گزارش مغایرت بانکی)

● ثبت چک های دریافتی و پرداختی و گزارشات متنوع جهت پیگیری عملیات چک (گزارش چک های وصولی و برگشتی و معوق)

● اخطار چک های دریافتی و پرداختی روز

6. امکانات عمومی

قابلیت کار در شبکه

پشتیبان گیری سریع و اتوماتیک داده ها و اطلاعات

امکان گزارش گیری و جستجو بر مبنای تمامی موارد موجود در سیستم

امکان تعریف سطوح دسترسی به امکانات سیستم

ضرورت استفاده از نرم افزار در نمایندگی ها

"ضرورت فراموش شده" این شاید جامع ترین اصطلاح برای توصیف وضعیت سیستم های مکانیزه در نمایندگی ها و کارگزاری های شرکت های بیمه ای در ایران باشد. اگر چه تمامی شرکت های بیمه ای فعال در ایران توسعه نمایندگی ها را به عنوان استراتژی توسعه شرکت بیمه ای متبوع خود می شناسند، اما در عمل رشد و توسعه کمی را بیشتر از توسعه کیفی نمایندگی ها بهاء می دهند.

امروز در عرصه فعالیت های بیمه ای، تقریبا همه نمایندگی ها به راحتی می توانند بیمه نامه مشتریان خود را صادر نمایند و حتی در برخی از آن ها اجازه پرداخت خسارت را نیز با استفاده از سیستم های مکانیزه دارند. اما تقریبا در همه نمایندگی ها بخش های مهمی چون مدیریت سررسید اقساط، پیگیری وصول چک ها، معوقه های حق بیمه ها، مدیریت کارمزد دریافتی از شرکت بیمه ای و مدیریت حقوق بازاریاب ها با مشکلات فراوانی در حال انجام است.

اصول و مبانی حاکم بر طراحی و اجرای این سیستم به شرح زیر است:

معوقه ها مشکل بزرگ نمایندگی ها

هرچه ابعاد و حیطه کار نمایندگی ها و کارگزاری ها بزرگتر می شود به نام معوقه ها به شکل حادتری بروز می کند. اگر شما یک نمایندگی هستید که 1000 بیمه شخص ثالث و 5000 بیمه بدنه در سال صادر می کنید و در خیلی از موارد هم به  شکل اقساط، حق بیمه آن ها را دریافت می کنید حتی تصور اینکه چگونه هر روز یا حتی هر ماه لیست بیمه نامه ها، الحاقیه ها و اقساط آن ها که موعد پرداخت آن ها رسیده است را از مابین کاغذها و دفاتر استخراج کنید نیز دشوار است. اگر ابعاد کار شما بزرگ است، حتی درصد خطای بسیار کم هم خیلی بالاست و مشکل وقتی حالت عینی تری پیدا می کند که از یک طرف شرکت بیمه کارمزد شما را به دلیل وصول نشدن حق بیمه های سال گذشته کسر می کند و از طرف دیگر به دلیل اتمام مدت بیمه نامه شما دیگر نمی توانید از بیمه گزار خود طلب را وصول کنید.

ما نرم افزاری را به شما ارائه می کنیم تا بتوانید تمام بیمه نامه ها و اقساط آن، الحاقیه ها را در برنامه ذخیره کنید.

همه وصولی ها اعم از چک، نقد را در آن وارد نمائید و تعیین کنید که این وصولی مربوط به کدام حق بیمه ها است. شما در هر لحظه قادر خواهید بود لیست اقساط و چک های دریافتی که سررسید آن ها نزدیک است از نرم افزار دریافت کنید

بیمه عمر

بیمه عمر و مسائل مربوط به  آن متفاوت از انواع دیگر بیمه است. طولانی بودن مدت زمان پرداخت حق بیمه نیاز به کنترل دقیق وصول اقساط ماهیانه یا سالیانه دارد.گاهی اوقات نیاز است جهت جلوگیری از باطل شدن بیمه عمر، اقساط آن را نمایندگی پرداخت کند لذا باید بتواند لیست معوقه های بیمه گزار را تهیه و آن را پیگیری نماید. حتی اگر دفترچه اقساط صادر شده باشد و بیمه گزار اقساط خود را توسط بانک پرداخت می نماید، نمایندگی ها باید قادر باشند معوقه های کارمزد خود را پیگیری کنند. 

کارمزد بازاریاب ها

اگر می خواهید یک بازاریاب خوب و فعال داشته باشید حتما کارمزد بازاریابی او را به موقع پرداخت کنید. شما می توانید تمامی پرداختی های خود به بازاریاب ها (چک و یا نقد) را در برنامه وارد کرده، تعیین کنید که این پرداختی به ازاء چه بیمه نامه هایی انجام گرفته است.